NaslovnicaO NamaDjelatnostiReferencePosaoKontakt
 
TRAŽILICA:
MAŠINOPROJEKT - Biro za strojogradnju i energetiku, d.o.o.
Sjedište: Braće Domany 8, Zagreb
OIB: 67390842610
MB: 03278565
MBS: 080200311
Žiro račun: Zagrebačka banka - 2360000-1101268087
Temeljni kapital: 1.096.100,00 kn
Članovi uprave: Vjeran Stilinović, prof.
DJELATNOSTI
Crna i obojena metalurgija:
 • • rekonstrukcija valjaonica
 • • konstrukcije strojeva i uređaja
 • • vodoopskrba
 • • plinski razvodi
 • • toplinski sustavi

 • Metaloprerada:
 • • tehnološki projekti
 • • kotlovnice
 • • kompresorske i pumpne stanice
 • • razvodi energetskih medija
 • • grijanje i ventilacija objekata

 • Industrijska postrojenja:
 • • plinski sustavi
 • • naftna polja
 • • proizvodnja plastične ambalaže
 • • rješenja jama za otpadne tekućine
 • • postrojenja za zauljene otpadne tekućine
 • • proizvodnja mineralne vune
 • • emajliranje i cinčanje
 • • proizvodnja zeolita

 • U energetici:
 • • toplane
 • • energane
 • • kogeneracija
 • • trigeneracija
 • • magistralni parovodi, vrelovodi i toplovodi
 • • parne, vrelovodne i toplovodne instalacije
 • • toplinske stanice snage do 150 MW
 • • rekuperacija topline
 • • magistralni plinovodi, naftovodi i produktovodi
 • • plinske redukcijske stanice
 • • skladišta i mješališta ukapljenog naftnog plina (UNP)
 • • kotlovnice na kruta, tekuća i plinovita goriva
 • • vodoopskrbne, hidrantske i kanalizacijske mreže
 • • precrpne stanice i vodospreme
 •   Grijanje, hlađenje, djelomična ili potpuna klimatizacija i opća i industrijska ventilacija:
 • • stambeni objekti
 • • poslovne zgrade
 • • zgrade raznih namjena (škole, bolnice, kazališta, muzeji, hoteli, sportske dvorane...)
 • • industrijski objekti (hale i sl.)

 • U komunalnoj infrastrukturi:
 • • parne, vrelovodne i toplovodne mreže
 • • vodoopskrbne, hidrantske i kanalizacijske mreže
 • • visokotlačne (VT), srednjotlačne (ST) i niskotlačne (NT) plinske mreže
 • • distributivni vodoopskrbni cjevovodi
 • • kanalizacijske mreže
 • • elektroenergetske mreže srednjeg (SN) i niskog (NN) napona
 • • trafostanice
 • • distributivna telefonska kanalizacija (DTK)
 • • javna rasvjeta

 • Obnovljivi izvori energije:
 • • male hidroelektrane (do 10 MW)
 • • solarni toplinski i fotonaponski sustavi
 • • biomasa
 • • bioplin
 • • energija vjetra
 • • dizalice topline
 • • gorivne ćelije

 • Tvrtka je registrirana i može obavljati:
 • • stručne poslove u zaštiti okoliša
 • • nostrifikaciju za strojarsko područje projektiranja
 • • stručni nadzor nad gradnjom
 • • izradu Idejnih projekata za izdavanje lokacijskih dozvola za građevine niskogradnje
 • • energetski pregledi zgrada s jednostavnim ili složenim tehničkim sustavom
 • • energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim ili složenim tehničkim sustavom


 • Download:
  Izvod iz sudskog registra (870 kb)
  Sva prava pridržana   MAŠINOPROJEKT
  Zaštita privatnosti | Razvijeno od EBIT IT
  Update your browser