NaslovnicaO NamaDjelatnostiReferencePosaoKontakt
 
TRAŽILICA:
MAŠINOPROJEKT - Biro za strojogradnju i energetiku, d.o.o.
Sjedište: Braće Domany 8, Zagreb
OIB: 67390842610
MB: 03278565
MBS: 080200311
Žiro račun: Zagrebačka banka - 2360000-1101268087
Temeljni kapital: 1.096.100,00 kn
Članovi uprave: Vjeran Stilinović, prof.
UKRATKO O NAMA REFERENCE
Dobrodošli na web stranice tvrtke Mašinoprojekt


         
  01 TVORNICA ZEOLITA TELUK KALONG TERENGGANU
Postrojenje proizvodi godišnje 25.000 t zeolita, od kvarcnog pijeska i aluminijevog oksitrihidrata.

 

INVESTITOR:                                                   CHRYSTAL CHEMICAL - Malaysia
 
NARUČITELJ:                                                 MULTICHEM INTERNATIONAL Ltd
                                                                          1000 Ljubljana - Slovenija, Dunajska 51
 
UGOVOR:                                                        TD 3031 od 01. prosinca 1997.
 
GRAĐEVINA:                                                  TVORNICA ZEOLITA TELUK KALONG TERENGGANU - MALAYSIA
 
DOKUMENTACIJA:                                        STROJARSKI GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PROIZVODNOG POSTROJENJA TVORNICE ZEOLITA
 
GLAVNI PROJEKTANT:                                 Mr. Mevlid Mehičić, dipl.ing. (tehnolog) - MULTICHEM
 
PROJEKTANT STROJARSKO–TEHNOLOŠKOG
PROJEKTA I SURADNICI:                                          Stanko Štefulj, dipl.ing. strojarstva
                                                                          Darko Pastorčić, dipl.ing. strojarstva
                                                                          Nenad Panić, dipl.ing. strojarstva
                                                                          Marijan Jandrić, dipl.ing. strojarstva
                                                                          Branko Barbarić, stroj.tehn.
                                                                      
LOKACIJSKA DOZVOLA
I GRAĐEVNA DOZVOLA: Odgovarajuće dokumente prema lokalnoj regulativi pribavio je KLPC – Malaysia, projektant građevinskog dijela
 
INVESTICIJSKA VRIJEDNOST:  cca 25.000.000,00 USD (kompletno postrojenje, uključivo građevina i elektrika, upravljanje i regulacija i teren)
 
TEHNIČKI PODACI:
 
Postrojenje proizvodi godišnje 25000 t zeolita, od dviju osnovnih sirovina – kvarcnog pijeska i aluminijevog oksitrihidrata.
 
Sastoji se od slijedećih proizvodnih cjelina:
 
-            Ulaznih skladišta kvarcnog pijeska i al-oksitrihidrata, opremljenih mosnim kranovima s grabilicama, za doziranje rasutog materijala u     ulazne miješalice, te ulaznog skladišta natrijeve lužine.
-             Autoklavne baterije sa četiri autoklava u kojima se šaržno priprema vodeno staklo i natrijev aluminat. Iza autoklava su ekspanderi, te serija filtra za filtriranje sirovina. Postrojenje je opremljeno vertikalnim spremnicima za tekuće sirovine i procesnim pumpama.
-             Iz postrojenja autoklava, sirovina (vodeno staklo – i Na – aluminat) procesne pumpe prebacuju u sekciju kristalizacije, gdje se u dva vertikalna kristalizera formira zeolitna otopina. Ta se zeolitna otopina prikuplja u spremnike i iz njih se procesnim pumpama prebacuje u
-             sekciju filtracije s trakastim vakuum filtrom, na kojem se formira zeolitni kolač (kristalizirani zeolit u obliku mulja). Zeolitni kolač cjevovodom prebacuju mohno – pumpe u sekciju sušenja.
-             Sušenje se obavlja u plinom grijanoj sušari s vertikalnom ciklonskom komorom, a prikupljeni praškasti zeolit se pneumatskim transportom prebacuje u silos zeolita.
-             Silos zeolita je opremljen aeracijskim oknom i ima utovarno crijevo za cisterne, te odvojak na postrojenje za punjenje jumbo vreća.
-             Lužina, odvojena iz zeolitnog kolača u procesu filtracije na trakastom filtru vraća se u postrojenje za uparivanje (redestilaciju) i natrag u ulazno skladište natrijeve lužine.
 
Osim navedenih tehnoloških sadržaja projekt je obuhvatio još i :
 
-             kotlovnicu s pripremom kotlovske vode i dva parna kotla različitih kapaciteta i parametara pare, za tehnološke potrebe,
-             kompresornicu s vijčanim kompresorima i pripremom zraka za aeraciju, pneumatski transport i air-lift u kristalizerima,
-             sustav za recirkulaciju i hlađenje tehnološke vode,
-             sustav za tretman otpadnih voda,
-             pomoćne radionice i razvod plinova u laboratoriju.


 
Strojarski projekt je obuhvatio:
 
-            Layout kompletnog postrojenja na parceli 175 x 225 m (cca 4 ha)
-            Projekte (izvedbene) svih tehničkih posuda, jednostavnijih kao vertikalni tankovi s mješalicama (cca 140 tona), kompleksnih kao autoklavi i ekspanderi (tlačne posude s mješalicama – cca 66 tona), hidroseparatore i kondenzatore (cca 23 tone) te kristalizere i pretkristalizere (cca 23 tone). Za te je posude izrađena detaljna dokumentacija.
          Vrijednost posuda je cca 1.400.000 €
-      Cijevni razvod unutar svakog od postrojenja i vezne cijevne galerije među sekcijama (cca 65 tona). Izrađeni su izometrici i pripadne specifikacije.
          Vrijednost cca 165.000 €
-             Bravariju za sve tehnološke posude - stepenice, platforme, mostiće (cca 16 tona).
          Vrijednost cca 32.500 €
-             Rekvizicije za sve procesne pumpe (cca 60 kom)
          Vrijednost cca 430.000 €
-             Rekvizicija za kranove (četiri krana; dva mosna s grabilicama i dva remontna)
          Vrijednost cca 215.000 €
-             Rekvizicije za ostalu opremu kao mješalice, dispergeri, izmjenjivači topline, silos, priprema vode, kotlovi, kompresori, itd.
          Vrijednost cca 1.200.000 €
 
Naručitelj je bio pribavio podloge za sušaru, postrojenje uparavanja, tlačne filtere, vakuum filter, silos s pripadnom opremom i hladnjake optočne vode i ta je oprema u vrijednosti od cca 750.000 € obuhvaćena projektiranjem (ugradnja i povezivanje).
 
U sklopu izrade tehničke dokumentacije izrađene su detaljne podloge za građevinsko projektiranje, koje je obavila firma KLPC u Malaysiji, s tim da je preliminarrni dogovor obavljen u Zagrebu, a sve ostale podloge su predavane telefaksom odnosno e-mailom.
 
Projektant građevine je na temelju tih podloga obavio kompletno projektiranje, bez primjedbi.
 
Sva je dokumentacija bila izrađena na engleskom jeziku prema DIN standardima i osim kopija, naručitelju je predan i CD – ROM.
 
Projekt je činilo 58 knjiga (podprojekata pojedinih tehnoloških cjelina) uključivo proračun tlačnih posuda prema AD Merkblatt.
 
 
Prilozi:    - strojarski layout postrojenja

            - građevinski layout postrojenja – izradio KLPC.Sva prava pridržana   MAŠINOPROJEKT
Zaštita privatnosti | Razvijeno od EBIT IT
Update your browser